Právní doložka

1. Podmienky používania webových stránok

 

Táto časť informuje o podmienkach, možnostiach a obmedzeniach, týkajúcich sa užívania webových stránok www.lacnykufor.sk a služieb, na týchto stránkach ponúkaných. Tieto podmienky sú podstatnou súčasťou záväzného zmluvného vzťahu, ktorý vzniká medzi kupujúcim (Vami), na strane jednej, a predávajúcim (www.lacnykufor.sk), na strane druhej, pri uskutočnení objednávky. Prosím, prečítajte si tieto podmienky pozorne. Užívaním týchto stránok, príp. uskutočnením objednávky na týchto stránkach zároveň potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali, rozumiete im a súhlasíte s tým, že ste nimi zároveň viazaní. Prevádzkovateľ internetového obchodu levnebagly.cz si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky meniť.

 

2. Ochrana osobných dát

 

Všetky informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. Keďže je serióznosť našou základnou a najvyššou prioritou, sme si plne vedomí našich povinností pri správe týchto citlivých údajov a úplne rešpektujeme súkromie zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu levnebagly.cz sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Teda ani naši dodávatelia nemajú možnosť od nás Vaše dáta získať a oslovovať Vás vlastnými "letákovými akciami". Vaše osobné údaje sú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb (napr. Dodanie výrobkov) a slúžia tiež na prevedenie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikáciu Vašej platby uskutočnenej bankovým prevodom.

 

3. Obmedzenie zodpovednosti za obsah webových stránok

 

Napriek tomu, že sa vždy v maximálnej miere snažíme uverejniť na našich stránkach čo možno najpresnejšie a úplné informácie o predávanom tovare, môžu niektoré texty obsahovať chyby či nepresnosti, vyplývajúce z nepresných informácií, preberaných od tretích strán. Spoločnosť www.lacnykufor.sk preto neposkytujú žiadnu záruku presnosti či úplnosti uverejnených informácií o jednotlivých produktoch a nenesú teda zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené použitím týchto informácií.

 

5. Záverečné ustanovenia

 

Všetky objednávky, ktoré sú odoslané sa považujú za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci bezvýhradne a dobrovoľne akceptuje všetky ustanovenia a odstavce týchto nákupných podmienok a je si vedomý všetkých práv a povinností z nich vyplývajúcich. spoločnosť www.lacnykufor.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nahrávaním, načítaním jeho stránok do Vášho počítača, zlou funkciou alebo nedostupnosťou jeho stránok a akékoľvek náhrady škôd sú teda neprípustné a nebudú vymáhané. Všetok tovar je až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti www.lacnykufor.sk